Mgr. Zora Frešová sa narodila 24.8.1971 v Bratislave, v roku 1994 ukončila štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, s cenou rektora Univerzity Komenského. Absolvovala výcvik v rogeriánskej, na klienta zameranej psychoterapii, navštevovala semináre procesorientovanej psychológie a klinickej hypnózy, po ukončení štúdia na FF UK ďalej pokračovala v postgraduálnom štúdiu, atestovala z klinickej psychológie.

Päť rokov pracovala v psychiatrickej nemocnici v Pezinku, rok v neštátnom psychoterapeuticky orientovanom zdravotníckom zariadení v Bratislave.

Je vydatá, matka dvoch detí. Šamanizmu sa venuje od roku 1995, svoje vzdelanie získala predovšetkým prostredníctvom seminárov celosvetovo uznávanej organizácie Foundation for shamanic studies - FSS, ukončila FSS trojročný tréning v pokročilých metódach šamanizmu a šamanského liečenia a od roku 2005 aj sama vyučuje základný seminár FSS ako i nadstavbové semináre FSS.

Pôsobí ako jedna z dvoch certifikovaných lektorov Európskej fakulty Nadácie pre štúdium šamanizmu FSS pre Slovenskú a Českú republiku.

Ďalej sa vzdelávala aj prostredníctvom seminárov Sandry Ingerman a ďalších učiteľov z pôvodných šamanských klutúr vrátane pobytu v Tuve, absolvovania Vison Questu atd. Publikuje a prednáša na významných slovenských ezoterických fórach a v masmédiách. Svoje skúsenosti z terapeutickej praxe využíva ďalej aj vo svojich vlastných projektoch, ktoré v sebe spájajú tak znalosti šamanskej kozmológie, rituálov, liečenia a tradície predkov ako aj znalosti z psychológie a psychoterapie. Výsledkom sú potom semináre určené k osobnému rastu, hlbšiemu sebapoznaniu a porozumeniu vnútorným ako aj vonkajším zákonitostiam. Majú prevažne zážitkový charakter, sú tematicky orientované a zahrňujú dlhodobú vnútornú prácu. Okrem vedenia seminárov sa venuje aj individuálnej práci s klientami so zameraním na rozvoj osobnosti a riešenie problémov a životných kríz s ohľadom na ich spirituálne aspekty.