Projekty Zory Frešovej spájajú v sebe tak znalosti šamanskej kozmológie, rituálov, liečenia a tradície predkov ako aj znalosti z psychológie a psychoterapie. Výsledkom sú potom, prednášky, semináre  alebo zážitkové večery určené k osobnému rastu, hlbšiemu sebapoznaniu a porozumeniu vnútorným ako aj vonkajším zákonitostiam. Stretnutia majú prevažne zážitkový charkter, sú tematicky orientované a zahrňujú dlhodobú vnútornú prácu .

Jednotlivé témy odrážajú aj dynamiku v širšom poli spoločnosti, ich načasovanie a voľba zamerania sú potom aktuálnym obrazom a reakciou na prebiehajúce procesy v nás a okolo nás, umožňujú zastaviť sa, pozorovať a načúvať pohybu našej duše. Predpokladom účasti je základná znalosť šamanizmu.

 Pripravované témy nájdete v aktuálnom kalendári.