nech kráčam v kráse každým dňom...totems

nech kráčam so svojou silou, s úctou k sebe, s úctou k ným...

 úvodné stretnutie k novému projektu zameranému na uplatnenie a integrovanie svojej prirodzenej inštinktívnej  sily v každodennom živote, cez šamanské cesty, prácu s telom, obrazy duše a magické obrady budeme spoznávať svoje prirodzené zdroje riešenia životných situácií a  ich kvality tak, aby nám pomáhali kráčať v rovnováhe, v jednote a mieri sami so sebou a svojou skutočnou a zdravou podstatou

Miesto: Centrum RAFAEL, Narcisova 5, Bratislava -Ružinov

Lektor: Mgr. Zora Frešová Prihlášky: 0908 675 848

Cena: 65.- eur