Termín: nedeľa 12.04. od 10.00, centrum SPIRARE, Americké námestie 3

  Ďalšie stretnutie z dlhodobého programu a zároveň prvé stretnutie v jarnom cykle.

Budeme pracovať na hlbšom prepojení so základnými energiam a živlami, cez osobnú skúsenosť s ich porozumením okolo nás aj v nás  budeme nasledovať svoj prirodzený vývoj a pohyb našej duše v intimite a bezpečí ženského kruhu.

 

 

 

ženský šamanský kruh bude pracovať spoločne dlhšiu dobu ako uzavretá skupina, naše stretnutia budú spojené s pravidelným rytmom prírpdy a pomôžu nám aj vnímať tento pravidelný rytmus a pohyb v sebe samotnej, stretávať sa teda budeme vždy ku splnu, súčasťou práce bude splnový obrad  spojený s hľadaním vízie a smeru našich životov na najbližší mesiac

techniky a pôsob práce budú zahrňovať rôzne spirituálne postupy , niektoré individuálne, iné skupinové, ich spoločným zámerom bude lepšie poznanie seba samej, spoznanie svojich slabostí aj tieňov za ktorými je vždy sila k novej ceste a novej kvalite našej identity, zameriame sa na zmenu našich navyknutých vzorcov myslenia a prežívania, ktoré často nevedome určujú kvalitu života, ktorý manifestujeme a žijeme

 súčasťou  procesu práce sú aj minimálne dve individuálne konzultácie pre každú účastníčku v čase, ktorý si sama zvolí

 prihlásiť sa je znova možné na ďalší štvrťrok do konca marca 2015

 poplatok za  beh stretnutí  v jarnom cykle vrátane jednej individuálnej konzultácie je 175.- eur, splatný je spolu s prihláškou vkladom na účet do konca marca 2015

2616400597 / 1100  v poznámke s uvedením mena

len výnimočne prosím platby na mieste  -v tomto prípade je cena 65 .- eur za celodenný blok aj individuálne konzultácie