Cesta Juhu

Sily, ktoré nás obklopujú, energie, ktoré nami prúdia, elementy, ktoré poznáme, liečivé rastliny a liečivé substancie, ktoré sú okolo nás a môžu nás liečiť, bytosti, s ktorými zdieľame túto planétu, ľudia, naši predkovia, liečitelia, osvietenci, naša matka Zem, náš brat Slnko a sestra Mesiac, všetci sme jedna rodina, alebo ako hovoria lakotskí indiáni "ahom mitakuye oyasin".

Počas šamanských liečivých rituálov v tradícii juhoamerických šamanov je šamanský stav extázy vedomia dosahovaný pomocou kaktusu San Pedro, ktorý rastie v Andách (botanicky Trichocereus Pacchanoi), alebo pomocou výťažku z liany Ayahuasca (botanicky Banisteriopsis Caapi) z amazonského pralesa. Indiáni túto lianu označovali aj ako liana duše. Odovzdáva liečiteľovi schopnosť komunikovať s duchovnými bytosťami a s "veľkým duchom" pretože umožňuje vidieť skutočnú realitu, ktorá leží skrytá za viditeľným svetom.

Odkrytie toho rozsiahleho liečivého potenciálu, ktorý vlastníme a je našim "vnútorným lekárom", vychádza z neosobnej archetypálnej roviny nášho nevedomia. Umožňuje liečenie mnohých terapeutických rezistentných ochorení, ako napr. ťažkých depresií, ťažkých až patologických poškodení telesných funkcií, degeneratívnych ochorení, alkoholizmu a drogových závislostí.