Roger Walsch a Charles S. Grob vo svojej knihe Higher Wisdom povedali:”To čo urobil Yogananda pre hinduizmus, D. T. Suzuki pre zen, urobil Michael Harner pre šamanizmus. Vďaka nemu je bohatstvo tejto tradície znova prístupné vedomiu ľudí západného sveta. Michael Harner je všeobecne známy ako jedna z najvýznamnejších svetových autorít v oblasti šamanizmu a má významný vplyv na akademickú aj laickú verejnosť”.

Michael HarnerZakladateľ a prezident FSS Michael Harner (Dr. Michael J. Harner) je priekopníkom na poli výskumu a prezentácie šamanizmu v každodennom živote a celosvetovo je pokladaný za jednu z najvýznamnejších osobností v tejto oblasti.

Medzinárodne uznávaný švédsky antropológ Ake Hultkrantz napísal, že Mircea Eliade a Michael Harner sú dvaja z troch najvýznamnejších autorov v oblasti šamanizmu vôbec. Eliade sám napísal, že Harnerova práca je veľmi podnetná a originálna.

Michael Harner študoval metódy jadrového šamanizmu po celom svete viac než polstoročie. Venoval sa terénnemu antropologickému výskumu, medzikultúrnym štúdiám, experimentálnemu výskumu a získal aj osobné skúsenosti s iniciačnými procesmi. Osobné skúsenosti tisícov jeho študentov potvrdili efektívnosť jadrového šamanizmu pre potreby ľudí  súčasného západného sveta. Zážitkové metódy, ktoré vypracoval, sú jednoduché, bezpečné a prinášajú výsledky, ktorých efekt sa odráža aj v pozitívnych životných zmenách.

V poslednom štvrťstoročí Harner odovzdával svoje šamanské skúsenosti predovšetkým verbálne, to jest „z prvej ruky“, prostredníctvom vyučovania a experimentálnej práce  a menej v písanej forme. Uctil si tak tradíciu odovzdávania týchto skúseností v pôvodných kultúrach. Dnes spolu so svojím tímom lektorov vyučuje vo svete viac než 5 000 študentov ročne, ktorí potom pri práci s inými ľuďmi umožňujú aj ďalším tisícom ľudí získať kontakt so šamanským svetom.

Harner nie je len antropológ študujúci šamanizmus, je to naozaj autentický, „biely“ šaman, ako podotkol aj známy transpersonálny psychológ Stanislav Grof. Harner svoje štúdium šamanizmu začal v rokoch 1956 – 57 štúdiom kmeňa Shuar (Jívaro) v Ekvádorskej časti Amazónie a sám začal šamanizmus praktikovať v rokoch 1960 – 61 v kmeni Conibo v peruánskej časti Amazónie. Následne sa vrátil k Shuarom aby sa venoval ďalšiemu praktickému tréningu. V pôvodných kultúrach, v ktorých pracoval ho medicinmani uznali šamanom. Stalo sa tak  v kmeni Conibo, Shuar (pôvodne Jívaro) v južnej Amerike, u pobrežného kmeňa Sališov, kmeňa Pomo, u severných Payutov v severozápadnej Amerike. Akceptovali ho tiež Inuiti z vnútrozemia, Sámovia (predtým Laponci) z Arktídy, ale i Tuvinci v strednej Ázii.

V roku 1998 sa v Rusku  konalo zhromaždenie sibírskych šamanov a Burjati verejne vyhlásili, že Michael Harner je veľkým šamanom po tom čo videli ako vykonal liečenie  (pozoruhodné je, že slovo „shaman“ pochádza práve zo Sibíri) a tým dokázal ako môžu veda a šamanizmus existovať spoločne.

Pravdepodobne najväčším prínosom Harnerovej práce je jeho kľúčové premostenie sveta tradičného šamanizmu a súčasného západného sveta. Jeho práca v teréne, výskum, experimentálna práca a písomné dokumenty sú originálnym prínosom, spolu s koncepciou jadrového šamanizmu. Harner dokázal pôvodné metódy preniesť do západného sveta a tým odštartoval úžasný proces prinavrátenia šamanizmu a princípov šamanského liečenia do spirituálneho života všetkých ľudí na planéte.

Harner získal svoj doktorát z antropológie v roku 1963 na kalifornskej univerzite Berkeley. Vyučoval nielen tu, ale aj na univerzite v Kolumbii, Yale a na Graduate Faculty New School v New Yorku, kde aj pôsobil ako vedúci katedry antropológie. Bol tiež vo vedení katedry antropológie na newyorskej Akadémii vied. Akademickú pôdu opustil v roku 1987 aby sa mohol naplno venovať len šamanizmu. V roku 2003 dostal čestný doktorát za svoj príspevok k výskumu šamanizmu. V roku 2009 mu Institute for Health & Healing udelil cenu "Pioneers in Integrative Medicine Award."

Žije so svojou manželkou Sandrou Harner v Marin County v Kalifornii a doteraz je prezidentom nadácie, ktorú založil – Foundation for Shamanic Studies.

Je autorom kníh  The Way of the Shaman (Harper a Row), Hallucinogens and Shamanism(Oxford University Press), The Jivaro (University of California Press) a spoluautorom románu Cannibal.

Spolu so svojím tímom vytvoril vzdelávacie programy FSS, ktoré sa dnes vyučujú po celom svete.

 

Videá s Michaelom Harnerom

http://www.shamanism.org/video.html

 

Knihy Michaela Harnera

http://www.shamanism.org/products/bk101.html

http://www.shamanism.org/products/bk102.html

http://www.shamanism.org/products/bk103.html

 

Články – postupne pripravujeme preklad

 

Veda, duchovia a jadrový šamanizmus – link na tento článok do sekcie jadrový šamanizmus