Pred viac ako desaťtisíc rokmi naši predkovia objavili spôsob ako využiť a rozšíriť možnosti ľudskej mysle a ducha pre potreby riešenia problémov a liečenia. Pozoruhodný systém týchto metód sa dnes nazýva šamanizmus, t.j. slovom pochádzajúcim z jazyka Evenkov (kmeňa žijúceho v centrálnej Sibíri) .Od iných duchovných smerov sa odlišuje používaním tzv. šamanských ciest na skúmanie skrytého sveta, ktorý inak poznáme len zo snov, mýtov, alebo stavov blízkych smrti.
Vo všeobecnosti je šaman považovaný za liečiteľa, médium, sprostredkovateľa komunikácie a prúdenia energie medzi dvoma aspektami relity, ktoré nazývame aj každodennou –OR ordinary reality a niekaždodennou – NOR nonordinary relity - skutočnosťou. Je vlastne špecialistom na prechody medzi dvoma svetmi vďaka svojmu kontaktu s pomocnými duchmi a vďaka svojej schopnosti zmeniť stav každodenného vedomia na tzv. šamanský stav vedomia, ktorý umožňuje putovanie tzv. slobodnej duše do vzdialených dimenzií odkiaľ potom prináša pomoc v podobe informácií alebo liečivej sily. 

Pri šamanských cestách sa naša slobodná duša vydáva na putovanie do niekaždodennej skutočnosti. Pomáhajú jej pri tom duchovní spojenci, predovšetkým silové zvieratá a učitelia. Múdrosť a liečivá sila Univerza je sprostredkovaná cez osobnú skúsenosť, bez potreby duchovného vodcu alebo guru tu na Zemi. Šamanizmus nie je teda ani náboženstvo ani jednoliaty filozofický smer. 
Tradičný šamanizmus je komplexným fenoménom zahrňujúcim množstvo presvedčení, rituálov, ceremónií vyskytujúcich sa po celom svete  a v rôznych kultúrach. Od ostatných spirituálnych postupov liečenia, predpovedania atď. ho odlišujú isté základné a typické znaky. 

 

1. šaman má priamy kontakt so spirituálnymi silami a svojimi spojencami

2. spolupracuje s jednou alebo dvoma veľmi blízkymi silami vo vzájomnom rešpekte t.j. nie je nimi ovládaný ani on ich neovláda ale pracujú na základe partnerstva

3. šaman má nad svojim stavom zmeneného vedomia kontrolu

4. jeho úlohy sú spojené predovšetkým s každodenným životom spoločnosti, nie je pre neho primárne dosiahnuť osobné „osvietenie“

5. schopnosť opustiť telo tj. podstúpiť tzv. “magický let duše“ voláme šamanskou cestuŠamanský stav vedomia sa dá dosiahnuť mnohými spôsobmi: spevom, tancom, užitím halucinogénov alebo pomocou monotónneho zvuku. V mnohých šamanských kultúrach hrá práve bubon centrálnu úlohu spojenca a pomocníka pri prechode do niekaždodennej skutočnosti. Jeho pozoruhodný účinok spočíva v rýchlom prechode do iného stavu vedomia, aktivuje mozog a mení frekvenciu mozgových vĺn na 4-7 cyklov za sekundu, čo zodpovedá EEG frekvencii theta. Načasovanie a ukončenie bubnovania je pomerne jednoduché a predstavuje teda bezpečný spôsob aj pre úplného začiatočníka pri osvojení si techniky šamanského cestovania. Väčšina šamanských kultúr pri popise toho, kam putuje šamanova duša počas toho „letu „ hovorí o veľmi podobných kozmologických aspektoch. Vo všeobecnosti sa tento paralelný svet delí na horný, dolný a stredný svet, dolný a horný svet sú potom domovom spirituálnych bytostí a pomocných duchov. 

Dnes plní šamanizmus úlohy primerané potrebám a úlohám našej doby. Je  predovšetkým jedinečnou a veľmi prospešnou  individuálnou skúsenosťou a cestou ako rozšíriť naše vnímanie a vedomie a ako pomôcť sebe aj iným žiť hodnotnejší a vyrovnanejší život s hlbším uvedomením si toho, aké je naše poslanie a aké je naše miesto v celkovom prepojení s okolitým svetom.
Pravdepodobne práve nadčasovosť a úcta a rešpekt k osobnej jedinečnosti a slobode sú dôvodmi , prečo sa oň v súčasnosti zaujíma čoraz viac ľudí z civilizovaného tzv. západného sveta bez ohľadu na náboženské alebo svetonázorové presvedčenie .Šamanizmus je cestou domov, cestou k celistvosti, cestou ku stratenému raju, k našim pôvodným koreňom. Ctí jedinečnosť aj význam každej jednej časti pre harmóniu celku.