Liečenie emócií

 ...každý deň si nájdite moment stíšenia, moment pravdy, okamih večnosti, okamih, ktorý vytvorí priestor pre nekonečno vo vás, tam kde ste vždy sami so sebou a kde cítie sami seba, tam, kde ste skutoční, úplne iba sebou a potom preskúmajte či ste  v poriadku, v sebe, v zhode so sebou.

Ak ste v tomto bode, v zhode sami so sebou, aj  všetko okolo bude mať svoje správne miesto.

 

Neustále byť sám sebou, bez závislosti, milujúc slobodne.

Prvý poldňový seminár sa zameria na naše emócie, liečenie našich emócií k sebe samým aj uvedomenie si toho, ako sa naše emočné stavy podieľajú na realite, v ktorej žijeme. 

Na úvodné stretnutie nadväzuje intenzívna liečebná skúsenosť so sebou samým počas víkendového semináru  Čas byť sám so sebou

miesto konania: Centrum Rafael, s.r.o., Narcisová 5, 821 01, Bratislava
Tel.: 0917 945 561, Email: centrumrafael@centrumrafael.sk , www.centrumrafael.sk

organizátor: Zora Frešová, Klaudia Hermanová- Pappová, 0908 675 848, mail: klaudia.h.pappova@gmail.com

 

 

 

Na podujatie už neprijímame prihlášky