Sandra Ingerman

S jedným šamanským liečiteľom sme sa počas nášho veľmi podnetného rozhovoru dostali k téme, s ktorou by som chcela s vami podeliť. Mám pocit, že je to dôležité a výstižne doplní to, čo som doteraz napísala o iniciácii.

Na mojich seminároch a prostredníctvom mojich kníh učím ľudí, ako pristupovať k tejto chúlostivej téme, ktorá sa objavuje pri práci s vážnou diagnózou, či už sa to týka klienta, priateľa, alebo milovanej osoby.

Pokiaľ sa venujete poradenstvu, môže sa vám stať, že vás klient alebo niekto blízky požiada, aby ste mu priniesli od svojich spirituálnych spojencov odpoveď na otázku, či zomiera, alebo má šancu na život.

V januári som dostala skvelú príležitosť prispieť rozhovorom do pripravovanej knihy o smrti a zomieraní. Jedna z otázok, ktorú mi jej autori položili, znela takto: “Čo je podľa vás najdôležitejšie urobiť, keď sa blížime ku koncu nášho životného putovania?”

Viem, že v roku 2012  museli mnohí z nás čeliť rôznym náročným situáciám. Vďaka týmto situáciám sme sa ale mohli rozvíjať a rásť. Ťažké okamihy v živote nám vždy otvárajú srdce a rozširujú našu schopnosť vnímať veci s väčším súcitom. Vďaka nim sa prehlbujeme a dostávame sa bližšie k tomu, kým sme.

Milí priatelia, spojme naše žiarivé energie a zaželajme všetkým bytostiam šťastný nový rok!

Za predošlé obdobie sme prešli mnohými osobnými premenami a vo svete okolo nás sa tiež  udialo nemálo zmien. Náš kruh, tvorení ľuďmi z celého sveta, vás po celý čas podporoval a naďalej vás bude udržiavať v láske a svetle. Nechajte na seba pôsobiť lásku a svetlo tohto kruhu, nechajte sa nimi prestúpiť. Lásku a svetlo vyživujte ďalej, lebo dávanie a prijímanie sú súčasťou toho istého kolobehu.

Transmutačné správy sa uverejňujú vždy na začiatku mesiaca. Tie novembrové si moji priatelia a študenti na východnom pobreží stihli prečítať ešte pred príchodom hurikánu Sandy.

Potom ako sa hurikán prehnal a keď znovu naskočila elektrina, začalo mi prichádzať mnoho e-mailov a listov. Písali o tom, ako im transmutačné správy pomáhali prežiť búrku a mnohí z nich písali o svojich zázračne zachránených domovoch.

Asi pred desiatimi rokmi ma moja duchovná učiteľka Isis poprosila, aby som odovzdala jej odkaz všetkým skupinám, s ktorými som v tom čase spolupracovala. Povedala mi, že tí, ktorí signál duchovného prebudenia zachytili, sa už nemusia ďalej niesť na kolektívnej vlne, ktorá signály ignoruje. Jej hlavné posolstvo bolo, aby sme začali žiť vedomejší život s úctou k sebe, k planéte a ku všetkým formám života.

S blížiacim sa  decembrom 2012  nachádzam mnoho publikácií s predpoveďami pre nadchádzajúce obdobie.

Väčšinou sa cielene vyhýbam čítaniu predpovedí budúcnosti. Kedysi som sa zvykla obracať na astrológov a jasnovidcov ohľadne poradenstva pre moje životné smerovanie. Časom som však zistila, že najlepším riešením je jednoducho zostať v prítomnosti a riešiť to, čo v danej chvíli život prináša, pretože práve voľby, pre ktoré sa v prítomnosti rozhodnem, sú nakoniec tie, ktoré tvarujú moju budúcnosť.

Tisícky ľudí každý mesiac čítajú transmutačné správy a venujú sa duchovným cvičeniam, ktoré tu zdieľam.

Mnohí z vás už roky robíte tieto cvičenia. Sme celosvetové spoločenstvo a utkali sme spolu nádherné tkanivo, ktoré nám slúži ako podklad podporujúci našu prácu, naše životy a evolučný proces, ktorým prechádzame.

Intenzita dnešných časov je pre nás všetkých signálom, aby sme preskúmali duchovné priestory nášho vnútra. Tento mesiac by som rada pokračovala v práci s materiálom júlových Transmutačných správ.

Naša spoločná práca nie je o tom, čo sa deje vo vonkajšom svete. Je skôr o prehlbovaní nášho vnútorného sveta, o spolupráci, ktorá vychádza z vnútra, z bohatého a mierového priestoru.

Vo svete sa neprestávajú diať znepokojivé udalosti. Nikto z nás si nepraje vidieť násilie, zabíjanie detí, masové zomieranie od hladu, klimatické a environmentálne katastrofy. Ako ľudské bytosti inštinktívne prejavujeme hlboký súcit pri pohľade na utrpenie. Je to prirodzené, pretože naše pocity potrebujeme nejakým spôsobom spracovať.

Musíme ale dbať na to, aby sme nevyživovali energie hnevu, nenávisti a strachu. Inak prispejeme len k tomu, že sila takýchto energií bude v spoločnosti naďalej prevládať nad energiou lásky.